Οροι χρήσης

Τροποποιηθηκε: 24 Σεπτεμβριου, 2018

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση lease@executive.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Σφακιανάκης Α.Ε. παρέχει αυτόν τον ιστότοπο προς όφελος των θυγατρικών της και των δικαιούχων/ δικαιοδόχων τους που εκμεταλλεύονται το σύστημα της National Car Rental («National» ή «Εμείς»). Προορίζεται για δική σας χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αποκτώντας πρόσβαση και/ή κάνοντας χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, παρακαλώ μην επισκέπτεστε και μη χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Η National διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Εάν εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση αλλαγών στους Όρους Χρήσης, αυτό ισούται με αποδοχή αυτών των αλλαγών. Οι ενημερώσεις θα αποδεικνύονται από την πιο πρόσφατη ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στην κορυφή αυτής της σελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η National διατηρεί τον ιστότοπο για προσωπική σας μη εμπορική χρήση. Η χρήση του ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή γραπτή συναίνεση της National Χωρίς να θίγονται οι ανωτέρω όροι, δεν επιτρέπεται: (1) η χρήση του ιστότοπου με εμπορικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, μετάδοσης ή δημοσίευσης του ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου του• (2) η παρεμπόδιση της χρήσης του ιστότοπου από άλλους• (3) η παρεμπόδιση της λειτουργίας του ιστότοπου ή η παρεμβολή ή διατάραξη των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με αυτόν• (4) παρεμβολή στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της National• (5) η ιδιοποίηση ή χρήση του εμπορικού σήματος του ιστότοπου ή του περιεχομένου του• (6) η σύνδεση με οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου• ή (7) η χρήση του ιστότοπου για παράνομους σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε ή να περιορίσουμε τη χρήση του ιστότοπου, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς να απαιτείται λόγος και χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη προς εσάς ή σε τρίτους. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται να ενημερώσουμε τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για τις δραστηριότητές σας και να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη προς εσάς ή τρίτους. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να επιβάλλουμε όρια σε ορισμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η National λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται ή συλλέγονται μέσω του ιστότοπου υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου, οι όροι της οποίας ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών. Η National δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για την πολιτική περιεχομένου ή απορρήτου οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται την επικύρωσή του από εμάς.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Όλα τα αιτήματα κρατήσεων που γίνονται μέσω του ιστότοπου υπόκεινται στην αποδοχή της National, η οποία εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν δεν επιλέξετε μια προπληρωμή, η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί είτε από εσάς είτε από τη National, ανεξάρτητα από το αν η επιβεβαίωση της κράτησης έχει επιβεβαιωθεί ή όχι, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, κατά τη δική σας ή δική μας διακριτική ευχέρεια και χωρίς ευθύνη προς το άλλο μέρος. Όλες οι κρατήσεις και συναλλαγές που γίνονται μέσω του ιστότοπου υπόκεινται στην αποδοχή της National, η οποία εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια. Ενδεικτικά, αυτό σημαίνει ότι η National μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί ή μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση ή συναλλαγή, ανεξάρτητα από το αν η κράτηση ή η συναλλαγή έχει επιβεβαιωθεί, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς να απαιτείται λόγος, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς ευθύνη προς εσάς ή τρίτους. Οι συμβάσεις ενοικίασης μεταξύ της National και των χρηστών του ιστότοπου συνάπτονται αποκλειστικά στα υποκαταστήματα της National και των συνδεδεμένων εταιρειών της και των αντίστοιχων δικαιοδόχων τους και όχι μέσω του ιστότοπου. Οι συμβάσεις ενοικίασης μεταξύ της National και των χρηστών του ιστότοπου συνάπτονται αποκλειστικά στα υποκαταστήματα της National και των συνδεδεμένων εταιρειών του και των αντίστοιχων δικαιοδόχων τους και όχι μέσω του ιστότοπου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Με τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ειδοποιήσεις από τη National. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση, συμφωνία, γνωστοποίηση ή άλλη επικοινωνία που θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά θα ικανοποιεί τυχόν απαιτήσεις νομικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της γραπτής επικοινωνίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο ήχος, οι λήψεις, το λογισμικό και άλλο υλικό (συλλογικά το «Περιεχόμενο») που μπορούν να κατοχυρωθούν με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η επιλογή, η συλλογή, η διαρρύθμιση και η παρουσίαση όλων των υλικών και ο συνολικός σχεδιασμός του ιστότοπου είναι κατοχυρωμένα από τη Vanguard Trademark Holdings, USA, LLC («Vanguard»), θυγατρική της National και προστατεύονται από τον νόμο. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του περιεχομένου στον υπολογιστή σας μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική οικιακή χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αφαιρείτε από το περιεχόμενο πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες ανακοινώσεις περί ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν έχετε λάβει προηγούμενη γραπτή άδεια. Ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών μας εταιρειών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο τρίτων μόνο όπως έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον αρμόδιο κάτοχο. Όλα τα αιτήματα για άδεια ανατύπωσης ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου πρέπει να αποστέλλονται στον Διαχειριστή Πνευματικής Ιδιοκτησίας, άδεια ανατύπωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission) 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105 63105 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση netadmin@goalamo.com. Η National δεν εγγυάται ότι η χρήση των υλικών που εμφανίζονται ή συνδέονται με τον ιστότοπο δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Εάν πιστεύετε ότι τα υλικά που δημοσιεύονται στον ιστότοπο παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Άδεια Ανατύπωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων (Intellectual Property Manager, Copyright Reprint Permission) 600 Corporate Park Drive, Σεντ Λούις, Μιζούρι 63105 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση netadmin@goalamo.com .. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε: (1) ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου ιδιοκτησιακού συμφέροντος• (2) περιγραφή του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλου προστατευόμενου υλικού το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί• (3) περιγραφή του τμήματος του ιστότοπου όπου βρίσκεται το υλικό• (4) τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου• (5) δήλωσή σας ότι πιστεύετε, καλή τη πίστει, ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλου μέρους που έχει συμφέρον, τον αντιπρόσωπό του ή από τον νόμο• και (6) δήλωσή σας, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ειδοποίησή σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων συμφερόντων ή είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα σήματα National, National Rent A Car και το σχέδιο του σήματος περιλαμβάνονται στην οικογένεια των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών που ανήκουν στην Vanguard (αυτή η λίστα των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών της Vanguard δεν είναι εξαντλητική). Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται με το σύμβολο «®» έχουν καταχωριστεί στην υπηρεσία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού. Άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στη Vanguard ενδέχεται να υποδεικνύονται με τα σύμβολα «SM» ή «TM». Τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών μας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Όλες οι άλλες εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα και ονόματα που δεν ανήκουν στη Vanguard και εμφανίζονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι ενδέχεται να συνδέονται ή να υποστηρίζονται από τη National.

Η National και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες έχουν λάβει διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχουν πολλές εκκρεμείς αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην αλλοδαπή, που καλύπτουν διάφορες πτυχές αυτού του ιστότοπου και εφιστάται η προσοχή των χρηστών στο ότι η αντιγραφή, ιδιοποίηση, χρήση ή δανεισμός τυχόν τεχνικών, λειτουργιών του μενού ή άλλων λειτουργικών πτυχών ή χαρακτηριστικών ενδέχεται να στοιχειοθετήσει ευθύνη για παράνομη χρήση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ

Συμφωνείτε ότι η National είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, πληροφορίες ή ιδέες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που μας αποστέλλετε, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης, αναγνώρισης ή πληρωμής προς εσάς, για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών και της δημιουργίας, τροποποίησης ή βελτίωσης του ιστοτόπου και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία του ιστοτόπου, δεν εγγυόμαστε και δεν δηλώνουμε ότι θα λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς σφάλματα. Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στον ιστότοπο ή για προβλήματα στη λειτουργία του. Αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο και τον χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Χωρίς να θίγονται τα ανωτέρω, ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων, επομένως τα ανωτέρω ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

ΠΕΡΣΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η NATIONAL, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων ζημιών, επομένως τα ανωτέρω ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Εάν οποιαδήποτε αρχή κρίνει ότι οποιοδήποτε τμήμα αυτής της ενότητας είναι μη εφαρμόσιμο, η ευθύνη θα περιοριστεί στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη National και τις συνδεδεμένες της εταιρείες, καθώς και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους αυτών, από και έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ή αγωγής τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων, που προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από την πρόσβαση ή χρήση του ιστότοπου ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της Enterprise και των χρηστών είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα. Η National έχει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλει μήνυση στον τόπο γενικής δωσιδικίας του χρήστη.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά αποκλεισμό της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών.

ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κηρυχθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις θα εφαρμόζονται. Οι επικεφαλίδες έχουν τεθεί μόνο για λόγους αναφοράς και σε καμία περίπτωση δεν ορίζουν, περιορίζουν, ερμηνεύουν ή περιγράφουν το πεδίο εφαρμογής αυτής της ενότητας. Τυχόν μη εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης εκ μέρους μας, δεν συνιστά παραίτηση από αυτή ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη. Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ υμών και της National, όσον αφορά τη χρήση του ιστότοπου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση lease@executive.gr.